Управління духовної освіти і богословської науки Української Православної Церкви (Православної Церкви України) – установа при Священному синоді, що покликана звершувати загальне керівництво діяльністю закладів вищої духовної освіти, надавати їм методичну допомогу, а також разом з керуючими архієреями виконувати адміністративні функції (участь в призначенні керівництва закладів вищої духовної освіти, контроль за навчальним процесом, розподіл випускників тощо). Під керівництвом управління відбувається погодження навчальних програм, напрацювання єдиного освітнього стандарту для закладів вищої духовної освіти.

У структурі Управління функціонує 10 закладів вищої духовної освіти, з яких 5 академій (Київська, Львівська, Волинська, Ужгородська та Івано-Франківська), 1 богословський інститут (в Івано-Франківську), 3 духовні семінарії (Рівненська, Дніпропетровська, Львівська), 1 богословське відділення (КПБА при філософсько-теологічному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича).

Управління представлене в Громадській раді з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України (протоієрей Олександр Трофимлюк, Олександр Якович Мирончук), в секторі вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (Олександр Якович Мирончук), в науково-методичній комісії з гуманітарних наук та богослів’я сектору вищої освіти НМР МОН України (протоієрей Ярослав Черенюк – застурник голови комісії, протоієрей Сергій Колот – голова підкомісії зі спеціальності богослів'я, протоієрей Миколай Щербань, протоієрей Петро Політило, протоієрей Сергій Урста).

Упродовж останніх років основними напрямами роботи управління були заходи, направлені на вдосконалення методичного забезпечення процесу освітньо-виховної роботи в духовних навчальних закладах та сприяння розвитку сучасного богослів’я. Окрім цього, серед стратегічних завдань можна виокремити такі, як організація науково-богословських конференцій та круглих столів, організація процесу підвищення професійних якостей викладачів закладів вищої духовної освіти, нормативно-правове та методичне забезпечення навчальної реформи з метою інтеграції духовної освіти в загальнодержавну освітню систему, розвиток міжвузівського співробітництва у сфері богословської освіти та науки.

Управління плідно працює над питанням надання закладам вищої духовної освіти державного ліцензування та акредитації на ведення освітницької діяльності за спеціальністю «Богослів’я».

5 лютого 2019 року головою Управління духовної освіти і богословської науки Української Православної Церкви (Православної Церкви України) Священний синод обрав ректора Київської православної богословської академії протоієрея Олександра Трофимлюка.